Reflex icon

REFLEXTHERAPIE INPP

Reflextherapie probeert neuromotorische onrijpheid te verhelpen aan de hand van een reeks oefeningen, ontwikkeld door het Institute for Neuro-Physiological Psychology. Door deze oefeningen dagelijks te herhalen worden ze geautomatiseerd en helpen ze het zenuwstelsel rijpen.

Het kind voert 3 tot 5 minuten per dag oefeningen uit in het bijzijn van de ouders.
Dit oefenprogramma speelt zich vooral thuis af. Om de 6 à 8 weken wordt er een consultatie ingepland om de vorderingen vast te stellen en nieuwe oefeningen aan te leren.

Welke klachten kan reflextherapie en INPP verhelpen?

We worden geboren met een aantal primitieve reflexen die ons als baby helpen overleven. Na een zestal maanden krijgen we deze primaire reflexen onder controle en verbetert onze bewegingsflow. Bij sommige kinderen raakt de schedelbasis geblokkeerd door o.a. geboortetrauma’s en/of worden deze primaire reflexen niet tijdig afgeremd en blijven ze het bewegingspatroon verstoren. Deze motorische onrijpheid veroorzaakt bij veel kinderen leer- en gedragsproblemen. Daardoor raken ze uitgeput en gefrustreerd. Volgende klachten zijn vaak terug te leiden tot motorische onrijpheid:

  • laat met kruipen, lopen, en/of praten

  • problemen met zelfstandig aankleden, leren fietsen, balvaardigheid, stilzitten, richting aangeven, en bedplassen.

  • moeite met omgevingsgeluiden en concentratie

  • moeizame spraak en articulatie

  • moeite met tijdsbesef en kloklezen

  • moeite met oog-handcoördinatie

  • moeilijkheden op school met lezen, (over)schrijven en rekenen

  • veel neus-keel-oorontstekingen

  • wagenziekte

Hoe verloopt een INPP-traject?

Neuromotorische onrijpheid veroorzaakt verstoorde bewegingspatronen en fysieke blokkades. Daarom werkt osteopathie heel complementair met INPP-therapie. Als blijkt dat zo’n blokkade de oefeningen verhindert, dan is het interessant om voor of tijdens een INPP traject een osteopaat te raadplegen. Een screeningsessie duurt 1,5 uur, een opvolgsessie gemiddeld één uur. Een INPP-traject duurt gemiddeld 10 à 12 maanden.

Calendar